Kancellári tájékoztatás (2020.04.21)

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Kancellária működési rendjét módosító kancellári utasításban foglaltak szerint elkészült a Rendkívüli Helyzetben alkalmazandó Gazdasági-ügyvitelkezelő Rendszer (továbbiakban RHGR) HR modulja.

Az RHGR HR moduljának fő funkciói:

A rendszer a munkáltatói jogkör gyakorlók számára lehetővé teszi a jogkörükbe tartozó intézkedések kezdeményezését, egyes kötelezettségek teljesítését, illetve e jogkörökben a Humángazdálkodási Igazgatóság és a Humánpolitikai Igazgatóság által elkészített intézkedések munkáltatói jogkör gyakorlók részére történő elektronikus továbbítását.

A HR modul tagolása:

  1. Keresőképtelenség jelentése
  2. Munkavégzéshez kapcsolódó folyamatos változás jelentés
  3. Nem egészségügyi szervezetek havi munkaidő és távollét jelentése
  4. Klinikai Központ jelenléti ív feltöltése
  5. Új alkalmazás, kinevezés kezdeményezése
  6. Kinevezés módosítás kezdeményezése
  7. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.
  8. Egyéb HR dokumentum / intézkedés

Az RHGR HR moduljának egyetemi szintű éles indulásának időpontja: 2020. április 22.

Az RHGR-ben felhasználói szerepkört a szervezeti HR ügyintézők, Humángazdálkodási Igazgatóság és Humánpolitikai Igazgatóság dolgozói, valamint a munkáltatói intézkedések jóváhagyási folyamatában részt vevő személyek kapnak.

Külön adminisztráció nélkül bármelyik dolgozó tudja jelezni a keresőképtelenségét a keresőképtelenség igazolás feltöltésével. A belépéshez egyetemi LDAP azonosító szükséges. Az orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás(oka)t a dolgozónak be kell szkennelnie (vagy le kell fényképezni), és a webes felületen (rhgr.unideb.hu) keresztül feltöltenie.

A rendszer bevezetéséről, illetve a HR ügyintézéshez kapcsolódó eltérő szabályokról kancellári utasítás lép életbe. Az utasítás szabályozza a veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltatói kötelezettségek és intézkedések eltérő folyamatát, valamint a HR ügyiratkezelés és dokumentum megőrzés eltérő szabályait, valamint átmeneti szabályokat fogalmaz meg a folyamatban lévő ügyek kezelését illetően.

A kancellári utasítás a Kancellária honlapján olvasható.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és az Önök fegyelmezett együttműködését az egyetem működtetési feladatainak folyamatossága és mindannyiunk egészségének védelme érdekében!

Debrecen, 2020.04.21.

Tisztelettel és köszönettel:

 

Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár