Kancellári tájékoztatás (2020.04.06)

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Kancellária működési rendjét módosító kancellári utasításban foglaltak szerint elkészült a Rendkívüli Helyzetben alkalmazandó Gazdasági-ügyvitelkezelő Rendszer (továbbiakban RHGR) számlakezelő modulja.

Az RHGR számlakezelő moduljának fő funkciói:

  1. A számlák képének eljuttatása az egyes szervezeti egységtől a másikig (papír alapú számla nem "utazik"), akár több szervezeti egység láncolatában;
  2. a számlák kifizethetőségéhez szükséges információk "összegyűjtése" - melyet a kiépített workflow rendszer automatikusan levezényel- úgy, hogy az adott információ a szokásos ügymenetben is adatot szolgáltató szervezeti egységtől/személytől származzon;
  3. a teljesítésigazolás egyszerűsített elvégzésének biztosítása, a szokásos teljesítésigazolási nyomtatvány helyett a rendszerben történő kiválasztással, melyben a felhasználó nyilatkozik a teljesítés igazolás tényéről, vagy elutasításáról elektronikusan;
  4. a gazdasági esemény kezeléséhez kapcsolódó feladatokhoz szükséges információ a megfelelő helyen és a folyamat megfelelő lépésében rendelkezésre álljon,
  5. a teljes folyamat le tudjon futni a folyamatban részt vevő dolgozók (akár Kancellária, akár kari, klinikai. stb.) - internet eléréssel biztosított - munkavégzési helyétől függetlenül;
  6. egészségügyi fogyóanyag beszerzés esetén a sürgősség elektronikus jelzésének kialakítása és minden ügyintézési folyamatban ezen beszerzésekhez kapcsolódó feladatok - többi gazdasági eseményhez képest - előresorolt végrehajtásának biztosítása.

Az RHGR számlakezelő moduljának egyetemi szintű éles indulásának időpontja: 2020. április 7.

Az RHGR-ben felhasználói jogosultságot kizárólag egyetemi dolgozói LDAP-al rendelkező személy kaphat. A rendszer felhasználói több szerepkörben az egyetem szervezeti egységei, kijelölt gazdasági ügyintézők, pályázati ügyintézésben érintett személyek és a Kancellária szervezeti egységei.

A rendszer bevezetéséről, illetve a számlakezeléshez kapcsolódó eltérő szabályokról kancellári utasítás lép életbe. Az utasítás a szerepkörök feladatain kívül szabályozza a veszélyhelyzet ideje alatt a dokumentumok ügyiratkezelésének eltérő szabályait a számlakezeléshez kapcsolódóan, valamint átmeneti szabályokat fogalmaz meg a folyamatban lévő ügyek kezelését illetően.

A kancellári utasítás a Kancellária honlapján olvasható.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és az Önök fegyelmezett együttműködését az egyetem működtetési feladatainak folyamatossága és mindannyiunk egészségének védelme érdekében!

 

Debrecen, 2020.04.06.

Tisztelettel és köszönettel:

Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár