Informatikai biztonsági ajánlás otthoni munkavégzésre

A Debreceni Egyetem az alábbi biztonsági javaslatokat, ajánlásokat fogalmazza meg otthoni munkavégzés esetén:

 • Ne használja az eszközt nyilvános helyen, csak zárt térben és olyan körülmények között, hogy illetéktelen személy ne tekinthessen bele a munkafolyamatokba.
 • Ne kapcsolódjon ismeretlen vagy ismert, de jelszavas védelemmel nem rendelkező vezeték nélküli hálózatra.
 • Az otthoni munkavégzésre használt eszközt és felhasználói profilt csak a munkavállaló használja és tartózkodjon a magáncélú használattól.
 • Az informatikai eszközre telepített vírusirtót ne kapcsolja ki.
 • Az operációs rendszer frissítési funkciója legyen aktív.  
 • Csak a munkavégzéshez szükséges weboldalakat látogassa.
 • A távoli munkavégzés alatt még inkább legyen körültekintő elektronikus levelei olvasása, megnyitása során.
 • A munkahelyi belső hálózatot kizárólag a DE ISZK által támogatott VPN szolgáltatáson keresztül használja.
 • A munkahelyi hálózat és alkalmazások eléréséhez szükséges jelszavakat, azonosítókat tartsa a legnagyobb titokban, hétköznapi, valamint magánügyek intézése során kerüljék e jelszavak használatát.
 • A hivatali eszközre ne telepítsen vagy töltsön le a munkával nem összefüggő alkalmazásokat, tartalmakat.
 • A munkáltató által rendelkezésre bocsátott informatikai eszköz(ök) meghibásodása esetén a felhasználó haladéktalanul áramtalanítsa azt és keresse az Informatikai Szolgáltató Központot (telefonon a 66333 melléken vagy a emailen). Saját maga ne kezdjen bele a hibaelhárításba, javításba!
 • Az otthoni munkavégzésre használt eszköz elvesztése vagy adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul értesítenie kell közvetlen felettesét, az Adatvédelmi Központot ( ) és az Informatikai Szolgáltató Központot (telefonon a 66333 melléken vagy a emailen).

Amennyiben az otthoni munkavégzésre magántulajdonú eszközt használ, a fentieken kívül, tartsa be az alábbiakat:

 • A saját tulajdonú eszköz bármely fizikai meghajtóján tilos munkahelyi adatokat tárolni!
 • A megfelelő védelem érdekében a saját tulajdonú eszközön gondoskodni kell naprakész antivírus rendszer futtatásáról.
 • Saját tulajdonú eszköz meghibásodása esetén a rajta tárolt hivatali adatokat el kell eltávolítani mielőtt a munkavállaló eszközét szervizbe viszi.
 • Az otthoni munkavégzés engedély visszavonása vagy a munkaviszony megszűnése esetén a munkavégzéssel kapcsolatos adatokat, és az egyetemi licenszek alapján telepített programokat az eszközről visszaállíthatatlanul törölni kell. A visszaállíthatatlan törlés megtörténtéről a munkavállaló írásos nyilatkozatot tesz. A törlés elvégzésében az Informatikai Szolgáltató Központ segítséget nyújt.

Debrecen, 2019. március 26.

 

Tisztelettel:

Dr. Bács Zoltán
kancellár

Király Zoltán
DE ISZK igazgatója

Tóth Attila
DE IBK vezető

Balla Tamás
UD Infopark Kft ügyvezető