Tájékoztatás szervezeti egységek részére vevői számla kiállítás kezdeményezés módjáról

A szervezeti egységek számla kiállítást a szokásos ügymenetben is használt „Számla kiállítást kezdeményező lap” formanyomtatvány kitöltésével indíthatnak, mely letölthető a Kancellária honlapjáról: https://kancellaria.unideb.hu/hu/node/70 .

A kitöltött számlakezdeményező nyomtatványokat a szükséges mellékletekkel – teljesítést igazoló dokumentumok, szerződés, stb. - együtt a központi e-mail címre szíveskedjenek küldeni.

Azon szervezeti egységeknél, amelyek esetében tömeges számlázás történik, a korábban kialakított excel formátumok érvényben maradnak, azokat is a fenti központi e-mail címre szükséges megküldeni.

A kiállított számlákat elsősorban PDF-ben, e-mailen juttatjuk el a partner részére, kérjük a kezdeményezéskor a formanyomtatványon tüntessék fel a kiállított számlát befogadó e-mail címet. Kivételes esetben - amennyiben valamilyen oknál fogva az elektronikus továbbítás nem lehetséges - a kiállított számlák pecsét és aláírás nélkül postai úton kerülnek megküldésre.

A kiállított számlákkal kapcsolatban a szervezeti egységekhez beérkező reklamációkat kérjük, hogy továbbítsák a fenti központi e-mail címre.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) rendelkezései alapján a számla kiállítására a teljesítéstől számított 15 nap áll rendelkezésre. Kérjük, a határidő betartása érdekében, az igényléseket a feladat elvégzésétől számított legkésőbb 10 napon belül szíveskedjenek megküldeni.

Bevételek beérkezésével, könyvelésével kapcsolatos kérdéseiket, átkönyvelési, visszautalási kéréseket, támogatás könyveléséhez szükséges adatlapokat a központi e-mail címre kérjük megküldeni.

 

Együttműködésüket köszönjük!