Tájékoztató szülőknek, diákoknak

Tájékoztató

a tantermen kívüli digitális oktatásra átállásról

 

Kedves Szülők és Diákok!

A Kormány 2020. március 13-ai bejelentése alapján 2020. március 16-ától az iskolák az oktatás feladatait tantermen kívüli digitális oktatás formájában folytatják.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

  1. 2020. március 16-ától tantermi oktatás nem lesz, az iskola épületeiben diákok nem tartózkodhatnak. Kérem a szülőket, szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy gyermekük – egészségének megőrzése érdekében – kerülje a közösségi rendezvényeket, összejöveteleket, tartózkodjék otthon. A szülők a diákoknak az iskolában tárolt vagy hagyott taneszközét, felszerelését 2020. március 16-án és 17-én 14.00 és 17.00 óra között vihetik el.
  1. Az iskola felkészül arra a következő napokban, hogy a koronavírus terjedésének mérséklésén, valamint a fertőzöttek ellátásában dolgozó rendvédelmi, egészségügyi dolgozók 6–12 éves korú gyermekei számára megszervezzük a kiscsoportos iskolai felügyeletet. Ennek érdekében kérem, hogy ilyen irányú igényét 2020. március 16-án 15.30 óráig az adott feladatellátási helyen írásban (papíralapon vagy elektronikus levélben) szíveskedjék jelezni.
  1. Annak érdekében, hogy a tanuló tanéve érvényes legyen, a digitális oktatásban a részvétele kötelező. Tájékoztatom, hogy ehhez a következő eszközökre lesz szüksége:
  • laptop vagy asztali számítógép,                      
  • Microsoft Office alkalmazások,                      
  • szélessávú internet.     
  1. A tanulók aktuális feladataikról 2020. március 16-án az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást az e‑Kréta rendszerén keresztül. Kérem, hogy a gyermeke előrehaladását ezen a rendszeren keresztül folyamatosan kövesse.
  1. A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. vállalja, hogy kérésre az ebédet házhoz szállítja Debrecen közigazgatási területén belül. Erről a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást.
  1. Az iskolai ügyintézés 2020. március 16-tól elektronikus úton (e-mail) történik.

 

Dr. Futóné Monori Edit s. k.
intézményvezető