Tájékoztató pedagógusoknak

Tájékoztató

a tantermen kívüli digitális oktatásra átállásról

 

Tisztelt Kollégák!

A Kormány 2020. március 13-ai bejelentése alapján 2020. március 16-ától az iskolák az oktatás feladatait tantermen kívüli digitális oktatás formájában folytatják.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

  1. 2020. március 16-án 10.00 órakor minden feladatellátási helyen nevelőtestületi értekezletet tartunk, kérem, hogy az értekezletre 9.30-ig szíveskedjék megérkezni.

Az értekezleten tájékoztatást adunk a megváltozott munkakörülmények közötti munkavégzés és az oktatásszervezés feltételeiről.

  1. Az értekezletet követően szakcsoport szintű megbeszéléseket tartunk, melynek célja a digitális oktatás feltételrendszere, tartalma, módszertana kidolgozásának megtervezése, ütemezése.

Tájékoztatom, hogy a szülők és a diákok is megkapják a hivatalos intézményi tájékoztatást, ezért a beérkező szülői, tanulói kérdések esetében kérem, hogy azokat összegyűjtve – a hiteles tájékoztatás érdekében – szíveskedjék eljuttatni a vezetőséghez.

 

Debrecen, 2020. március 14.

 

Dr. Futóné Monori Edit s. k.
intézményvezető