DE Óvodája

Kedves Szülők!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában biztosított jogkörénél eljárva, Debrecen város Polgármestere a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén, fenntartóra tekintet nélkül valamennyi óvodai és bölcsődei ellátást végző intézmény esetében

rendkívüli szünetet rendel el

2020. március 16. napjától visszavonásig terjedő időszakra.

A határozat jogorvoslat nélkül azonnal végrehajtható.

E határozat értelmében a köznevelési intézmények bezárnak, a gyermekek elhelyezéséről a szülőknek/gondviselőknek kell gondoskodniuk.

A családok élethelyzetét átgondolva amennyiben lehetséges, gyermekük otthoni elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Rendkívül indokolt esetben (amikor a szülő valóban nem tud biztonságos körülményeket teremteni gyermeke napközbeni ellátására) jelzéssel élhet az intézetvezető részére.

Azok a családok, akik nem tudják megoldani gyermekük napközbeni ellátását, szigorú szabályok mellett vehetik igénybe a Debreceni Egyetem Óvodájának ellátását:

  • a gyermekek reggel legkésőbb 8 óráig érkezzenek be az intézménybe,
  • lehetőleg csak az egyik szülő hozza a gyermeket az óvodába,
  • a szülő a bejárati ajtónál átadja gyermekét egy óvodai dolgozónak, aki a gyermeket a csoportjához kíséri,
  • a délutáni hazamenetel – ha nem az udvaron vannak a gyermekek – hasonló módon történik,
  • az óvodai ügyintézés az óvoda telefonszámain és e-mail címén lehetséges,
  • reggel és délutáni érkezéskor kérem az óvoda területét a lehető leghamarabb elhagyni,
  • az esetlegesen óvodában maradt személyes tárgyakat a szülők (családonként egy szülő) 2020. március 16-án és március 17-én 13.00 órától 15.00 óráig vihetik el,
  • kérem a szülőket, hogy Önök is kerüljék a közös összejöveteleket – főleg, ha az a gyermekeket is érinti.

A gyermekek kisebb létszámú csoportokban lesznek elhelyezve.

A különórák és az EGYMI által biztosított fejlesztések az elkövetkezendő időszakban nem lesznek megtartva.

A gyermekek óvodán kívüli eseményeken, rendezvényeken nem vesznek részt.

A dajka nénik folyamatosan fertőtlenítik az óvodai eszközöket, játékokat, kilincseket stb.

Kérem, hogy a gyermekek zökkenőmentes ellátása és munkatársaim munkarendjének beosztása érdekében feltétlenül jelezzenek vissza a csoport óvodapedagógusainak távolmaradásukról vagy az ügyelet igénybevételéről.

Tisztelettel kérem, hogy családjuk és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében tartsák be a szabályokat!

Bízom benne, hogy felelősségteljes magatartással meg tudjuk óvni gyermekeinket, családjainkat.

Vigyázzunk egymásra!

 

Debrecen, 2020. 03. 15.

 

Nagy Angéla s. k.
óvodavezető