Kancellária

Kancellári tájékoztatás (2020.06.25.)

A 282/2020. (VI.17.) Kormányrendelet a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével 2020. június 18-án megszüntette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet következtében átmeneti - szabályokat állapít meg.

A 283/2020. (VI.17.) Kormányrendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be 2020. június 18-tól.

Az Egyetem két egészségügyi szolgáltatója különös körültekintést igénylő működtetési formát igényel ebben az átmeneti időszakban, arra is felkészülve, ha váratlan események okán akár országos, akár helyi szintű korlátozások lépnének életbe.

A Debreceni Egyetem járványügyi készültség időszakában történő működtetését biztosító intézkedésekről 2020.06.26-án Kancellári Utasítás lép életbe, ezzel egyidejűleg 2020.03.15. napján kiadott, a Debreceni Egyetem veszélyhelyzetben történő működtetését biztosító intézkedésekről szóló kancellári utasítás visszavonásra kerül.

Az Utasítás intézkedéseinek célja, a járványügyi készültség időtartama alatt, esetleges váratlan helyzetekre is felkészülve biztosítsa az egyetem adminisztratív és működtetési feladatainak folyamatosságát, valamint külön rendelkezésekkel lehetővé tegye a dolgozók fokozott biztonságos munkavégzésének körülményeinek megteremtését.

 

Ügyfélfogadási rend:

A Kancellária szervezeti egységeinél a személyes ügyintézés, ügyfélforgalom továbbra is szünetel.

A kapcsolattartás, ügyintézés elektronikus úton történik:

a. elektronikus levél

b. a szokásos ügymenetben is alkalmazott elektronikus workflow rendszerek, 

c. DE Rendkívüli Helyzetben alkalmazandó Gazdasági-ügyvitelkezelő Rendszer.

 

Rendkívüli Helyzetben alkalmazandó Gazdasági-ügyvitelkezelő Rendszer használata:

A Kancellária saját fejlesztésű rendszere (DE Rendkívüli Helyzetben alkalmazandó Gazdasági-ügyvitelkezelő Rendszer, továbbiakban RHGR) a járványügyi készültségre való tekintettel továbbra is használatban marad. Az RHGR használatáról, bevezetéséről kiadott 2020.04.06. és 2020.04.21. napján kiadott kancellári utasítás továbbra is érvényben marad. Az új helyzethez igazodó rendszerfejlesztések megkezdődtek, az átalakításokat követően a fent nevezett utasítások módosítása későbbi időpontban történik.

Munkavégzés helye:

A Kancellária dolgozói - fő szabály szerint, eltérő rendelkezés hiányában - a járványügyi készültség alatt a kinevezés szerinti munkavégzési helyen kötelesek a feladataikat ellátni. A járványügyi készültség eseményeinek függvényében a kinevezéstől eltérő helyen történő munkavégzés az adott szervezeti egység és dolgozó által ellátandó feladatok jellege és az adott helyzet alapján kétoldalú megállapodás alapján indokolt esetben lehetséges.

A kancellári utasítás a Kancellária honlapján olvasható.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és az Önök fegyelmezett együttműködését az egyetem működtetési feladatainak folyamatossága és mindannyiunk egészségének védelme érdekében!

 

Debrecen, 2020.06.25.

 

Tisztelettel és köszönettel:

Prof. Dr. Bács Zoltán

kancellár