Az oktatási épületek nyitvatartási rendje, a szolgáltatások működése

Az oktatási szünet és a távoktatás időszaka alatt hallgatók az oktatási épületeket nem látogathatják.

Az egyetem főépülete a szokásos nyitvatartási idő szerint működik.

Miközben az oktatás szünetel, az oktatási épületek a dékánok döntése szerint tartanak nyitva vagy zárva, de a munkatársak munkavégzését biztosítani kell.

A DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár elektronikus szolgáltatásai üzemelnek, a kölcsönzési szolgáltatás működik, de jelen intézkedés időtartamára az olvasótermek látogatása szünetel.

Az éttermek, büfék az üzemeltetők döntése szerinti szolgáltatási színvonalon működnek, rendezvény tartása esetén a Kormány előírásai követendők.

A sportlétesítmények használatára vonatkozóan az egyetemi tantervi foglalkozások megtartása tilos.